RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt dung dịch không màu sau NaCl, Ba(OH)2 và Na2SO4 người ta dùng

  • A. 
   HCl
  • B. 
   H2SO4
  • C. 
   Quỳ tím
  • D. 
   NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  – Cho quỳ tím vào từng mẫu thử của các dung dịch trên, kết quả chia làm hai nhóm:

  • Nhóm I: Quỳ tím đổi màu thành xanh: Ba(OH)2 và NaOH.

  • Nhóm II: Quỳ tím không đổi màu: NaCl và Na2SO4.

  – Phân biệt các chất trong các nhóm: Lấy từng chất của nhóm I đổ vào từng chất của nhóm II, ta nhận thấy có hai chất đổ vào nhau cho kết tủa trắng là Ba(OH)2 và Na2SO4 hai chất còn lại không phản ứng là NaOH và NaCl.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116192

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA