ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đầu thế kỉ XX, trong nhận thức của các sĩ phu Việt Nan, muốn đất nước phát triển phải đi theo con đường nào?

  • A. 
   Đi theo con đường cải cách của Trung Quốc
  • B. 
   Đi theo con đường duy tân của Nhật Bản
  • C. 
   Đi theo cách mạng vô sản ở Pháp
  • D. 
   Đi theo con đường cách mạng tháng Mười Nga

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 22823

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA