ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành sau chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   Được thiết lập trên cơ sở áp đặt của các nước thắng trận với các nước thua trận
  • B. 
   Do các nước tư bản hoàn toàn thao túng
  • C. 
   Không thỏa mãn được yêu cầu của các bên tham chiến 
  • D. 
   Có sự phân chia thành 2 cực, 2 phe do Mĩ và Liên Xô đứng đầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới đã được xác lập. Đó là trật tự thế giới hai cực Ianta với đặc trưng nổi bật là thế giới chia thành hai phe- tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa- do hai siêu cường Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 214086

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF