OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật là

  • A. 
   Quân phiệt hiếu chiến.       
  • B. 
   Thực dân.
  • C. 
   Cho vay nặng lãi.       
  • D. 
   Phong kiến quân phiệt. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc Nhật là chủ nghĩa đế quốc phong kiến quân phiệt.

  Chọn: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283265

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON