OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc nội chiến (1946-1949) ở Trung Quốc diễn ra giữa

  • A. 
   Đảng Cộng sản và Đảng Cộng hòa.
  • B. 
   Đảng Cộng hòa và Đảng Lập hiến.
  • C. 
   Đảng Lập hiến và Quốc dân đảng.
  • D. 
   Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cuộc nội chiến 1946-1949 ở Trung Quốc đã diễn ra giữa Quốc dân Đảng và Đảng cộng sản Trung Quốc.

  Đáp án cần chọn là: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212196

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON