ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện nào?

  • A. 
   Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) nă 1972.
  • B. 
   Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989)
  • C. 
   Định ước Henxinki năm 1975.
  • D. 
   Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 199996

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF