RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Crom có điện tích hạt nhân Z = 24, cấu hình e ectron không đúng?

  • A. 
   Cr: [Ar] 3d54s1
  • B. 
   Cr: [Ar] 3d44s2
  • C. 
   Cr2+: [Ar] 3d4
  • D. 
   Cr3+: [Ar] 3d3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 2539

Loại bài Bài tập

Chủ đề Crom Sắt Đồng

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA