OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ quan ngôn luận của tổ chức An Nam Cộng sản đang là tờ báo nào?

  • A. 
   An Nam trẻ.        
  • B. 
   Búa liềm.   
  • C. 
   Thanh niên.
  • D. 
   Đỏ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khoảng tháng 8-1929, An Nam Cộng sản đảng được thành lập, tờ báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của Đảng.

  Chọn: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283261

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON