RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Close friends need to ________.

  • A. 
   study at the same school
  • B. 
   have the same interests
  • C. 
   pursue the same hobbies
  • D. 
   spend time together

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Câu b: Có cùng sở thích

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6961

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA