OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Mạch gỗ gồm những tế bào có ................, không có chất tế bào, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng.

  • A. 
   Vách hóa gỗ dày
  • B. 
   Tế bào sống vách mỏng
  • C. 
   Tế bào chết vách mỏng
  • D. 
   Tế bào sống vách dày

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mạch gỗ gồm những tế bào có vách hóa gỗ dày.

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 14180

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF