ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai 

  • A. 
   Góc bẹt là góc có số đo bằng 1800
  • B. 
   Góc có số đo 1450 là góc tù 
  • C. 
   Góc vuông là góc lớn nhất 
  • D. 
   Góc tù lớn hơn góc nhọn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 47103

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA