ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng Việt Nam 1930 - 1931 để lại bài học kinh nghiệm gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

  • A. 
   Sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền. 
  • B. 
   Kết hợp các hình thức đấu tranh bí mật, công khai và hợp pháp. 
  • C. 
   Đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 
  • D. 
   Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một hình thức mặt trận riêng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ thực tiễn phong trào cách mạng 1930 -1931 có thể thấy kẻ thù không bao giờ chịu thỏa hiệp để chính quyền rơi vào tay người dân thuộc địa, bạo lực luôn là phương thức để đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng. Do đó cần phải sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng để giành chính quyền.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271438

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON