ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương và Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam đều

  • A. 
   đánh dấu chấm dứt các cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực đế quốc. 
  • B. 
   quy định về khu vực tập kết, thời gian chuyển quân, phạm vi chiếm đóng. 
  • C. 
   là những văn bản pháp lý công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam. 
  • D. 
   phản ánh đầy đủ những thắng lợi của quân và dân ta trên chiến trường 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương và Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam đều là những văn bản pháp lý công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam.

  Đáp án cần chọn là: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271086

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF