RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn câu sai trong các câu sau:

  • A. 
   Nếu tia Ot nằm giữa hai tia Ou và Ov thì \(\widehat {tOu} + \widehat {tOv} = \widehat {uOv}\)
  • B. 
   Nếu hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa cạnh chung thì hai góc đó là hai góc kề nhau
  • C. 
   Hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau gọi là hai góc phụ nhau 
  • D. 
   Hai góc kề bù có tổng bằng 1800

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 50679

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA