RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn câu đúng: Với \(a,b,m \in Z;m \ne 0\) ta có 

  • A. 
   \(\frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{{a - b}}{m}\)
  • B. 
   \(\frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{{a.b}}{m}\)
  • C. 
   \(\frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{{a + b}}{m}\)
  • D. 
   \(\frac{a}{m} + \frac{b}{m} = \frac{{a + b}}{{m + m}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 46996

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA