ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến \({T_{\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} }}\) biến điểm A thành điểm:

  • A. 
   A’ đối xứng với A qua C
  • B. 
   A’ đối xứng với D qua C
  • C. 
   O là giao điểm của AC và BD
  • D. 
   C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có \({T_{\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD} }}\left( A \right) = {T_{\overrightarrow {AC} }}\left( A \right) = C\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45289

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA