ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = \frac{1}{3}{x^3} + {x^2} - 2\)

  Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ là nghiệm của phương trình y'' = 0 là

  • A. 
   \(y =  - x - \frac{7}{3}\)
  • B. 
   \(y = x - \frac{7}{3}\)
  • C. 
   \(y =  - x + \frac{7}{3}\)
  • D. 
   \(y = \frac{7}{3}x\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có y' = x2 + 2x; y'' = 2x + 2 => y'' = 0 <=> x = -1 => y= -4/3, y'(-1) = -1

  Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm x = -1 là \(y = ( - 1).\left( {x + 1} \right) - \frac{4}{3} =  - x - \frac{7}{3}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45163

Loại bài Bài tập

Chủ đề Đạo hàm và ứng dụng

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA