ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số  \(y = \frac{1}{3}{x^3} - 2{x^2} + 3x + 1(C)\)

  Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C), biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng y = 3x -1

  • A. 
   y = 3x + 1
  • B. 
   y = 3x - 29/3 
  • C. 
   y=3x + 20
  • D. 
   Cả A và B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có y' = x2 - 4x + 3. Tiếp tuyến của đồ thị (C) song song với đường thẳng y = 3x - 1 nên hệ số góc của tiếp tuyến là k = 3.

  Xét \(y' = 3 \Leftrightarrow {x^2} - 4x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 0 \Rightarrow y = 1\\
  x = 4 \Rightarrow y = \frac{7}{3}
  \end{array} \right.\)

  Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại A(0;1) có hệ số góc k = 3 là y = 3x + 1

  Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại B(4; 7/3) có hệ số góc k = 3 là y = 3x - 29/3 .

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45164

Loại bài Bài tập

Chủ đề Đạo hàm và ứng dụng

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA