ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường thẳng bất kì d và d’. có bao nhiêu phép quay biến đường thẳng d thành đường thẳng d’?

  • A. 
   Không có phép quay nào
  • B. 
   Có một phép quay duy nhất
  • C. 
   Chỉ có hai phép quay
  • D. 
   Có vô số phép quay

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phép quay tâm O góc quay α + k2π

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45297

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA