ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VDO.AI
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục và có đạo hàm trên \(\mathbb{R}\) biết \(f'\left( x \right) = x{\left( {x - 1} \right)^2}.\) Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. 
   Hàm số có 2 điểm cực trị tại x=0 và x=1.   
  • B. 
   Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x=0 và cực đại tại điểm x=1.
  • C. 
   Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\) và \(\left( {1; + \infty } \right)\) và đồng biến trên khoảng (0;1).
  • D. 
   Hàm số không có điểm cực đại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vậy hàm số đạt cực tiểu tại x=0 và không có điểm cực đại.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 3098

Loại bài Bài tập

Chủ đề Đạo hàm và ứng dụng

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT