ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho điểm I(2;1) điểm M(-1;0) phép đồng dạng hợp thành bởi phép vị tự tâm I tỉ số k = -2 và phép đối xứng trục Ox biến M thành M’’ có tọa độ.

  • A. 
   (8;-3)
  • B. 
   (-8;3)
  • C. 
   (-8;-3)
  • D. 
   (3;8)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  V(I; -2)(M(-1;0)) = M'(8;3); ĐOx(M') = M"(8; -3)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45288

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA