RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al,  Mg. Kết luận nào sau đây là sai:

  • A. 
   Kim loại không tác dụng với H2SO4 đặc nguội: Al, Fe
  • B. 
   Kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, HCl là Cu. Ag
  • C. 
   Kim loại tác dụng với dung dịch NaOH là Al
  • D. 
   Kim loại không tan trong nước ở nhiệt độ thường là: Tất cả các kim loại trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10784

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA