OFF
OFF
ADMICRO
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các dữ liệu sau:

  1. Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

  2. Sau hơn một thập kỉ suy thoái, kinh tế các nước đã phục hồi và phát triển trở lại.

  3. Tây Âu đẩy mạnh khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh.

  4. Giống như Mĩ và Nhật Bản, Tây Âu lâm vào tình trạng suy thoái, khủng hoảng kéo dài.

  Hãy sắp xếp các dữ kiện theo thứ tự thời gian các giai đoạn phát triển của Tây Âu sau năm 1945.

  • A. 
   3,1,4,2.          
  • B. 
   1,3,4,2.       
  • C. 
    1,2,4,3.        
  • D. 
   4,1,3,2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  1. Tây Âu trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới. (1950 - 1973)

  2. Sau hơn một thập kỉ suy thoái, kinh tế các nước đã phục hồi và phát triển trở lại. (1991 – 2000)

  3. Tây Âu đẩy mạnh khôi phục kinh tế, khắc phục hậu quả chiến tranh. (1945 – 1950)

  4. Giống như Mĩ và Nhật Bản, Tây Âu lâm vào tình trạng suy thoái, khủng hoảng kéo dài. (1973 – 1991).

  Chọn đáp án: A (3,1,4,2).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 212414

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON