OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho các số phức z1 = -1 + i, z2 = 1 - 2i, z3 = 1 + 2i . Giá trị của biểu thức T = |z1z2 + z2z3 + z3z1| là

  • A. 
   1
  • B. 
   \(\sqrt {13} \)
  • C. 
   5
  • D. 
   13

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có

  \(z_2z_3 = (1 - 2i)(1 + 2i) = 1 - 4i^2 = 5\)

  \(z_1z_2 + z_1z_3 = z_1(z_2 + z_3)\) 

  \(= (-1 + i)(1 - 2i + 1 + 2i) = -2 + 2i\)

  Suy ra \(T = \left| {3 + 2i} \right| = \sqrt {{3^2} + {2^2}}  = \sqrt {13} \)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 47180

Loại bài Bài tập

Chủ đề Số phức

Môn học Toán Học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON