OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trật tự thế giới mới được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được gọi là

  • A. 
   Trật tự một cực.    
  • B. 
   Trật tự đa cực.
  • C. 
   Trật tự hai cực Ianta.
  • D. 
   Hệ thống Vecxai - Oasinhtơn 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  6 Trật tự thế giới mới được thiết lập thông qua các văn kiện được kí ở Véc xai và Oa-sinh-tơn, thường được gọi là hệ thống Vécxai - Oasinhtơn.

  Chọn: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283292

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON