ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất chiến tranh thế giới thứ 2 có gì khác so với chiến tranh thế giới thứ nhất?

  • A. 
   Từ khi Liên Xô tham gia thì đó là chiến tranh chống phát xít.
  • B. 
   Quan hệ quốc tế trở nên căng thẳng hơn.
  • C. 
   Hậu quả vô cùng nặng nề với 60 triệu người chết.
  • D. 
   Quy mô mở rộng lớn hơn với 76 nước tham gia. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918): cả hai giai đoạn đều mang tính chất phi nghĩa, là cuộc chiến tranh tranh đoạt quyền lợi giữa các nước đế quốc.

  Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945):

  + Giai đoạn 1: mang tính chất là cuộc chiến tranh phi nghĩa.

  + Giai đoạn 2: có sự tham gia của Liên Xô và sau đó là sự hình thành khối Đồng minh chống phát xít với mục tiêu chính nghĩa là tiêu diệt phe phát xít và những hiểm họa do phe này mang lại cho nhân loại => tính chất chiến tranh thay đổi, mang tính chính nghĩa.

  Chọn: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283931

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF