OFF
OFF
ADMICRO
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân chung thúc đẩy kinh tế ở Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển sau chiến tranh thế giới thứ hai(1939-1945) là gì?

  • A. 
   Tinh thần tự lực tự cường của nhân dân.
  • B. 
   Áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất.
  • C. 
   Dựa vào tài nguyên thiên nhiên phong phú, đất đai màu mỡ.
  • D. 
   Sự viện trợ từ bên ngoài. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Những nguyên nhân chung đưa đến sự phát triển kinh tế của Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản sau chiến

  tranh thế giới thứ hai bao gồm:

  Dựa vào thành tựu Khoa học

  kĩ thuật, điều chỉnh cơ cấu sản xuất, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất, hạ giá thành.

  Trình độ tập trung tư bản và tập trung sản xuất cao nên có sức sản xuất và cạnh tranh lớn.

  Vai trò điều tiết của nhà nước có hiệu quả.

  Chọn: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283915

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON