OFF
OFF
ADMICRO
13AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ngoài quần chúng nhân dân, Việt Minh còn tranh thủ vận động những lực lượng nào tham gia xây dựng lực lượng chính trị?

  • A. 
   Binh lính người Việt trong quân đội Pháp và ngoại kiều ở Đông Dương. 
  • B. 
   Tư sản mại bản và binh lính Pháp. 
  • C. 
   Binh lính Pháp và đại địa chủ. 
  • D. 
   Binh lính người Việt trong quân đội Pháp và đại địa chủ. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ngoài quần chúng nhân dân, Đảng còn tăng cường công tác vận động binh lính người Việt trong quân đội Pháp, những ngoại kiều ở Đông Dương đấu tranh chống phát xít.

  Chọn A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 273693

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON