ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khẩu hiệu ''Đánh đuổi Nhật - Pháp'' được thay bằng khẩu hiệu "Đánh đuổi phát xít Nhật" được nêu ra trong

  • A. 
   Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 13 đến 15-8-1945). 
  • B. 
   Đại hội quốc dân Tân Trào. 
  • C. 
   Chỉ thị ''Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta". 
  • D. 
   Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9-3-1945). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vào cuối năm 1944 đầu năm 1945, bọn phát xít liên tiếp gặp thất bại trên chiến trường, quân đồng minh chuyển sang tổng phản công trên khắp các mặt trân, giờ phút thất bại của phe phát xít đang đến gần. Quân Nhật ở châu Á cũng liên tiếp gặp thất bại trên chiến trường châu Á - Thái Bình Dương. Quân Pháp ở Đông Dương đang ngấm ngầm chờ thời cơ quân đồng minh tiến vào sẽ nổi dậy lật đổ quân Nhật giành lại quyền độc chiếm Đông Dương. Quân Nhật biết rõ âm mưu đó của quân Pháp nên đã nhanh tay hành động trước. Vào 20h ngày 9 - 3 - 1945, Nhật bất ngờ làm cuộc đảo chính lật đổ Pháp, Pháp chống cự yếu ớt và đầu hàng nhanh chóng. Cuộc đảo chính đã mở ra thời cơ mới để nhân dân ta tiến lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngay sau đó, ngày 12 - 3 - 1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng đã ban bố chỉ thị "Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" trong đó thay khẩu hiệu ''đánh đuổi Nhật - Pháp'' bằng khẩu hiệu "Đánh đuổi phát xít Nhật".

  Chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 272990

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF