ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nổi bật nhất của cách mạng khoa học- công nghệ là gì?

  • A. 
   Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.
  • B. 
   Khoa học- kĩ thuật đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.
  • C. 
   Khoa học đi trước mở đường cho sản xuất phát triển.
  • D. 
   Khoa học mở đường cho công cụ mới phát triển. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  Chọn: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283946

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF