OFF
OFF
ADMICRO
15AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cao trào cách mạng chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất được mở đầu bằng

  • A. 
   Phong trào Ngũ tứ.       
  • B. 
   Cách mạng Tân Hợi.
  • C. 
   Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc.     
  • D. 
   Phong trào Nghĩa Hòa đoàn. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phong trào Ngũ Tứ (4-5-1919) mở đầu cao trào cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến ở Trung Quốc.

  Chọn: A 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283254

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON