OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bộ phận đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thu tư tưởng mới để tạo nên cuộc vận động yêu nước mang màu sắc dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là

  • A. 
   Giai cấp công nhân. 
  • B. 
   Giai cấp nông dân.
  • C. 
    Sĩ phu tư sản hóa.          
  • D. 
   Tiểu tư sản thành thị. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đầu thế kỉ XX, với ảnh hưởng của tư tưởng của dân chủ tư sản dội vào qua Trung Quốc, Nhật Bản, các sĩ phu yêu nước thức thời (sĩ phu tư sản hóa) đã tiếp nhận một cách nồng nhiệt

  => Làm nảy sinh, thúc đẩy phong trào yêu nước theo khuynh hướng mới, trong đó tiêu biểu là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.

  Chọn: C 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 283274

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF