RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chất nào saụ đây không có tính lưỡng tính ?

  • A. 
   Cr(OH)2   
  • B. 
   Cr2O3  
  • C. 
   Cr(OH)3   
  • D. 
   Al2O3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 117612

Loại bài Bài tập

Chủ đề Crom Sắt Đồng

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA