YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch HCl và dung dịch H2SO4 loãng, sinh ra chất kết tủa màu trắng không tan trong nước và axit?

  • A. 
   CuO
  • B. 
   BaCl2
  • C. 
   Zn
  • D. 
   ZnO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chất kết tủa trắng không tan trong nước và axit là BaSO4.

  BaCl2 + H2SO→ BaSO4 ↓ + 2HCl

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116172

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA