RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  CaO để lâu trong không khí bị giảm chất lượng là vì:    

  • A. 
   CaO tác dụng với O2
  • B. 
   CaO tác dụng với CO2  
  • C. 
   CaO  dụng với nước
  • D. 
   Cả B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7386

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA