OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bộ phận nào của cây làm nhiệm vụ vận chuyển các chất hữu cơ?

  • A. 
   Vỏ và ruột
  • B. 
   Ruột
  • C. 
   Mạch rây
  • D. 
   Mạch gỗ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các chất hữu cơ trong cây vận chuyển nhờ mạch rây 

  ⇒ Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 14177

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF