RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Biết 2,24 lit khí CO2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch Ba(OH)2 sản phẩm sinh ra là BaCO3 và H2O. Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH)2 đã dùng.

  • A. 
   0,3M
  • B. 
   0,7M
  • C. 
   0,6M
  • D. 
   0,5M

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nCO2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol

  Phương trình phản ứng hóa học:

  CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 ↓ + H2O

  Dựa vào phương trình phản ứng trên ta nhận thấy:

  nBa(OH)2 = nCO2 = 0,1 mol, VBa(OH)2 = 200ml = 0,2 lít

  \( \to {C_{M(Ba{{(OH)}_2})}} = \frac{n}{V} = \frac{{0,1}}{{0,2}} = 0,5M\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116167

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA