RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không có tính chất nào dưới đây? 

  • A. 
   Hứng được trên màn và lớn bằng vật.
  • B. 
   Không hứng được trên màn
  • C. 
   Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
  • D. 
   Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 42039

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA