RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  According to the passage, ________.

  • A. 
   it takes a lot of time to make close friendships
  • B. 
   we can go out and choose a good friend easily
  • C. 
   best friends have good and bad times
  • D. 
   It’s very difficult to make lasting friendships

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Câu A: " Mất nhiều thời gian để có một tình bạn thân"

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6962

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA