OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những tác động của phong trào giải phóng dân tộc đối với quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

  • A. 
   Góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Ianta 
  • B. 
   Thúc đẩy Mỹ phải chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh với Liên Xô 
  • C. 
   Góp phần hình thành các liên minh kinh tế - quân sự khu vực 
  • D. 
   Thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn với các nước xã hội chủ nghĩa 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sự phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc đã góp phần làm xói mòn và sụp đổ trật tự hai cực Ianta. Bởi nó đã làm mất đi những vùng ảnh hưởng của cả Mĩ và Liên Xô theo sự phân chia tại hội nghị Ianta, khiến cho vị thế của hai cường quốc bị suy giảm nghiêm trọng.

  Đáp án cần chọn là: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 271433

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF