RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  ... man is going into the street.

  • A. 
   A
  • B. 
   An
  • C. 
   These
  • D. 
   Those

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 14524

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 • They are waiting .... the train.
 • ... man is going into the street.
 • He .... his truck now.
 • They _______ soccer now.
 •  
   
 • Look at the man on a motorbike. He is going .... that street.
YOMEDIA