YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  ________ is a belief generally held by people who live in colder climates.

  • A. 
   That weather affects a person's mood
  • B. 
   Weather affects a person's mood
  • C. 
   A person’s mood is affected by weather
  • D. 
   Although a person's mood is, affected by weather

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10051

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA