ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

   ________ he began to make friends more easily.

  • A. 
   Having entered his new school, it was found that
  • B. 
   After entering the new school
  • C. 
   When he had been entering the new school
  • D. 
   Upon entering into the new school

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10052

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA