YOMEDIA
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

   Cho mạch điện có sơ đồ như hình 10.1, trong đó hiệu điện thế giữa hai điểm A và B được giữ không đổi và đèn sáng bình thường khi biến trở có điện trở bằng 0. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng?

  • A. 
   Đèn sáng mạnh lên khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu M.
  • B. 
   Đèn sáng yếu đi khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu M.
  • C. 
   Đèn sáng mạnh lên khi di chuyển con chạy của biến trở về đầu N.
  • D. 
    Cả ba câu trên đều không đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6033

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA