RANDOM
AMBIENT

40 Câu trắc nghiệm Vận dụng Quy luật di truyền của Menđen Sinh học 12

90 phút 40 câu 4 lượt thi

 

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần