RANDOM
AMBIENT

40 Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập chủ đề Tương tác gen và Quy luật phân ly Sinh học 12

90 phút 40 câu 2 lượt thi

 

Câu hỏi trắc nghiệm (40 câu):

 

Đề thi nổi bật tuần